Ondermijning

Voor analisten, accountmanagers en
 
andere functionarissen die met
Ondermijning geconfronteerd worden
bestaan nu mogelijkheden om
monodisciplinair én multidisciplinair
geschoold te worden.
 
 
Interventiestrategieën
 
 
 
Privaat onderzoek, bestuurlijke
 
handhaving, intelligencematig zoeken
en strafrechtelijk opsporen verdienen
een planmatige aanpak om snel en
effectief bij het doel te komen.
Intensieve training staat nu open
voor brede groep professionals.

 

Analyse doorontwikkeld

Inhoud analysetrainingen
 
ForensicPlaza fors uitgebreid met
integrerende en verdiepende
technieken.